dnb

DNB Trade®

Profesionali prekybos platforma

Paieškos rezultatai

Komisiniai, įkainiai ir maržos reikalavimai

Palūkanos už prekybos sąskaitos likutį

Palūkanos už lėšų likutį pagrindinėje sąskaitoje skaičiuojamos atsižvelgiant į grynojo kapitalo dydį (angl. Net Free Equity, toliau - NFE).

Palūkanos už likutį subsąskaitoje skaičiuojamos pagal šios subsąskaitos vertę (angl. Account Value).

Atkreipiame dėmesį, kad Net Free Equity yra apskaičiuojamas įvertinus atviras pozicijas visose sąskaitose ir subsąskaitose, todėl yra svarbu laikyti pakankamai lėšų pagrindinėje sąskaitoje.

Priešingu atveju, teigiamos palūkanos už subsąskaitų likutį gali būti mažesnės už neigiamas palūkanas, paskaičiuotas už pagrindinės sąskaitos likutį.

Grynojo kapitalo (NFE) apibrėžimas

Net Free Equity dydis apskaičiuojamas taip:

  • Lėšų likutis pagrindinėje sąskaitoje (angl. Cash Balance)
  • Pridedamas/atimamas nerealizuotas atvirų CFD, FX išansktinių sandorių ir ateities sandorių pelnas/nuostolis pagrindinėje sąskaitoje
  • Pridedama atvirų FX opcionų pagrindinėje sąskaitoje rinkos vertė
  • Atimamas finansavimo maržos reikalavimas už atviras pozicijas visose prekybos sąskaitose

Finansavimo maržos reikalavimai piniginėms lėšoms Net Free Equity apskaičiavimui gali skirtis nuo prekybai taikomų maržos reikalavimų reikšmių.

Tam, kad išvengtumėte neigiamų palūkanų, laikykite pakankamai lėšų pagrindinėje sąskaitoje ir subsąskaitose.

Informacija apie apskaičiuotą NFE ir palūkanas pateikiama platformose: Account > Interest Details

Sąskaitos vertės (angl. Account Value) apibrėžimas

Sąskaitos vertė apskaičiuojama taip:

  • Lėšų likutis konkrečioje subsąskaitoje (angl. Cash Balance)
  • Pridedamas/atimamas nerealizuotas atvirų CFD, FX išankstinių sandorių ir ateities sandorių pelnas/nuostolis subsąskaitoje
  • Pridedama atvirų FX opcionų pagrindinėje sąskaitoje rinkos vertė

Atkreipkite dėmesį, jog pagrindinės sąskaitos vertė nustatoma pagal NFE, o subsąskaitos vertė pagal Account Value.

Palūkanų apskaičiavimas

Palūkanos už DNB Trade prekybos sąskaitose laikomas lėšas skaičiuojamos taip:

Net Free Equity/Account Value virš 15 000 EUR (arba ekvivalentas kita valiuta):

  • Tarpbankinės rinkos palūkanų normos BID minus 3% arba 0%, priklausomai nuo to, kas yra aukštesnis

Teigiamas Net Free Equity/Account Value iki15 000 EUR (arba ekvivalentas kita valiuta):

  • palūkanos nemokamos

Neigiamas Net Free Equity/Account Value likutis:

  • Klientas moka tarpbankinės rinkos palūkanų normos ASK plius 8%, tačiau nemažiau 8%

Svarbu! Už teigiamą Net Free Equity/Account Value likutį palūkanos nemokamos, jei tarpbankinės rinkos palūkanų normos BID minus 3% yra neigiamas skaičius.

Palūkanų įskaitymas

Palūkanos apskaičiuojamos kiekviena dieną 17 val. Niujorko laiku ir užskaitomos kiekvieną mėnesį per septynias darbo dienas nuo kalendorinio mėnesio pabaigos.

Valiutos keitimas prekybos sąskaitoje

Automatiškas valiutos keitimas sandoriams

Tuomet, kai nesutampa prekybos sąskaitos valiuta su prekiaujamo instrumento valiuta, reikalingos sumos mokėjimams atlikti prekybos sąskaitoje konvertuojamos automatiškai.

Prekybos pajamos ir išlaidos, sandorių pelnas ir nuostolis konvertuojami pagal pozicijos uždarymo metu galiojusį vidutinį valiutos rinkos kursą, pridėjus/atėmus 0,5 proc. maržą. Mokėjimai už akcijų pirkimą ir pardavimą konvertuojami pagal pavedimo vykdymo metu galiojusį vidutinį valiutos rinkos kursą, pridėjus/atėmus 0,5 proc. maržą. Mokėjimams už valiutų opcionus taikoma 0,1 proc. marža. Valiutų kursus, kurie buvo panaudoti koversijoms, galite rasti platformoje „Trades Executed“ ataskaitoje.

Valiutos keitimo mokestis netaikomas maržinei prekybai maržos reikalavimams padengti, tačiau taikoms faktiškiems atsiskaitymo mokėjimams į arba iš prekybos sąskaitos. Pvz. akcijų pirkimas/pardavimas arba pasirinikimo sandorių premijos mokėjimas/gavimas.

Pritaikytus valiutos kursus galima matyti DNB Trade platfromose: Trades Executed

Rankinis valiutos keitimas

Tuomet, kai vienoje ar keliose prekybos sąskaitose atsiranda neigiamas likutis ir yra pakankamai lėšų kitose sąskaitose šiam neigiamam likučiui padengti, atitinkamos sumos NĖRA konvertuojamos automatiškai. Gidas, kaip išvengti neigiamos sąskaitos likučio prekybinėje sąskaitoje.

Pagal kliento pageidavimą ar esant būtinam poreikiui, DNB bankas rankiniu būdu konvertuoja pinigines lėšas (angl. cash) tarp sąskaitų ir subsąskaitų (jei tokių yra). Pinigų keitimas tarp skirtingų subsąskaitų vykdomas komerciniu DNB banko keitimo kursu - prie rinkos kurso pridėjus/atėmus 1 proc. maržą. Valiutos keitimo kursas gali būti pagerintas, jeigu keitimo suma viršija 10 tūkst. EUR ekvivalentą. 

Saugojimo mokestis

Šiuo metu vertybinių popierių saugojimo mokestis nėra taikomas.

Pinigų pervedimo įkainiai

Pinigų pervedimui į DNB Trade sąskaita taikomi banko įkainiaii: fiziniams asmenims ir juridiniams asmenims.

Lėšų išmokėjimui iš DNB Trade sąskaitos taikomi žemiau nurodyti įkainiai:

Išmokamos sumos valiuta: Mokestis
EUR 2,00 EUR
USD 2,70 USD
GBP 1,70 GBP
NOK 17,00 NOK
SEK 18,00 SEK
PLN 9,00 PLN

Atskaitomybės mokestis dėl gautų pajamų iš JAV

Mokestis taikomas už duomenų pateikimą JAV mokesčių inspekcijai (angl. Internal Revenue Service), mokestis – 90 USD. Nuskaitomas kasmet 4-tą ketvirtį. Mokestis nuskaičiuojamas nuo DNB Trade sąskaitos arba nuo kliento DNB atsiskaitomosios sąskaitos. Jei klientas pinigus laiko kita valiuta, tai vykdomas valiutos keitimas. Daugiau apie atskaitomybės mokestį.

Perspėjimas dėl rizikos

Maržinė prekyba arba prekyba naudojant svertą (leverage), leidžia investuotojui pirkti arba parduoti finansines priemones, kurių nominali suma viršija investuotą kapitalą. Dėl naudojamo sverto prekyba maržinėmis priemonėmis yra labai rizikinga. Nesėkmės atveju galima ne tik prarasti visą savo investuotą kapitalą, bet ir papildomai likti skolingam reikšmingas sumas.

Susipažinkite su informacija apie finansines priemones bei joms būdinga rizika, kuri pateikta šiame puslapyje.